2020 hedefi 1 trilyon dolar

Türkiye’nin son 3 yıllık orta vadeli programı (OVP) ile yıllık yüzde 5,5 büyüme hedeflenirken, gayrisafi yurtiçi hasılanın 2020 yılında 1 trilyon 74 milyar dolar olması öngörülüyor. Kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla tutarının da 13 bin doları aşması bekleniyor.

2020 hedefi 1 trilyon dolar
2020 hedefi 1 trilyon dolar emrah

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı, 2006 yılından bu yana hazırlanan Orta Vadeli Program (OVP)’lerin “Türkiye’nin Büyüme Hikayesi” olduğuna dikkat çekti. 1990’lı yıllarda ve 2000’lerin başında kısa aralıklarla sert ekonomik çalkantılar yaşayan Türkiye’nin AK Parti hükümetlerince getirilen OVP’ler ile makroekonomik istikrarın korunduğu, beşeri sermaye ve işgücü kalitesinin arttırıldığı, yüksek katma değerli üretimin yaygınlaştırıldığı, iş ve yatırım ortamının iyileştirildiği ve kamuda kurumsal kaliteyi arttıran bir anlayışın sağlandığı hatırlatıldı. Bu kapsamda da 2018-2020 yıllarını kapsayan OVP ile yıllık ortalama yüzde 5,5 büyüme ve gayrisafi yurtiçi hasılanın 2020 yılında 1 trilyon 74 milyar dolar olmasının öngörüldüğü, kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla tutarının da 13 bin doları aşmasının beklendiğine dikkat çekildi.

PROJE BAZLI TEŞVİK İLK KEZ

Buna göre, 3 yıllık OVP döneminde en fazla artış hedefi sabit sermaye yatırımlarında, büyük kısmının özel sektör yatırımlarında olacak. Yatırım odaklı büyüme ile sabit sermaye stoku arttırılarak Türkiye’nin sürdürülebilir bir yüksek büyüme patikasına ulaşması sağlanacak. Yine, OVP’de proje bazlı teşvik sistemi ilk kez getirilirken, yerli marka otomobil destek programı başlatılacak. Yatırımcılara yönelik bürokratik izin, onay ve işlemlerin elektronik ortama aktarılması sağlanacak. Coğrafi bilgi sistemleri altyapısı tamamlanacak. Girişim sermayesi, bireysel katılım sermayesi ve kitle fonlaması gibi yenilikçi finansman imkanları ve teknolojik girişimcilik destek modelleri geliştirilecek.

İŞGÜCÜNE KATILIM YÜZDE 55’E DAYANACAK

TÜİK rakamlarında 2016 yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 856 milyar 791 milyon dolar olurken, geçen yıl sonunda kişi başı milli gelir 10 bin 807 dolar olarak hesaplandı. Öte yandan 2020 yılında işgücünün yüzde 54,7’lere ulaşması sağlanırken, kadınların işgücüne katılımı da artırılacak. İstihdam oranı yüzde 49,5’ler seviyesine getirilecek. OVP dönemi sonunda istihdam edilen kişi sayısının böylece 31 milyon kişiyi aşması sağlanacak.

ÖĞRETMEN AKADEMİSİ KALİTE GETİRECEK

Eğitimde fırsat eşitliğinin arttırılması için ilköğretimde tamamen tam gün eğitime geçilecek. Öğretmenlerin niteliklerinin arttırılması için öğretmen stratejisi hayata geçirilecek. Öğretmen Akademisi kurulacak. Araştırma üniversiteleri ihtisaslaşma programı başlayacak. Eğitim sisteminin işgücü piyasasının beklentilerine duyarlı hale getirilecek.

KAMUYA ARAÇ ALIMI DÜŞÜRÜLDÜ

OVP döneminde en önemli adımlardan biri de kamunun mali verimliliğinin artırılması olacak. Bu kapsamda da kamu maliyesinin gelir ve harcama tarafında bir dizi tedbir alınacak. Bu tedbirlerin başında da şunlar gelecek:  Vergisel düzenlemelere yönelik etki analizlerinde ekonomik ve sosyal etkiler de ortaya konulacak. Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere vergi indirimi sağlanacak.

Vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla Risk Analiz Merkezi kurulacak. Kamu kurumlarının taşıt kullanımında tasarruf sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınacak. Nitekim 2017 yılında 5 bin adetin üzerindeki taşıt alımı 2018 bütçesinde 4 bin adete düşürüldü. Çok zorunlu haller dışında kamu hizmet binası yapımına izin verilmeyecek.Değerli kamu arazileri üzerinde kamu hizmet binaları yapılmayacak, bu alanlar ekonomiye kazandırılacak. Atıl durumdaki tahsisli taşınmazlar kiralanacak.Çok zorunlu haller dışında acele kamulaştırma uygulaması yapılmayacak.

CARİ AÇIĞA KARŞI ÖNLEMLER

Söz konusu dönemde, cari açığın kalıcı şekilde düşürülmesi en başta gelen stratejilerin başında gelecek. Bu kapsamda şu önlemler yer alacak;  İhracatçıların kur riski azaltılacak. İhracatta Döviz Kuru Riski Sigorta Sistemi getirilecek. Uluslararası yatırım girişinin artırılması için doğrudan yatırım stratejisi hayata geçirilecek. Sektörel nitelikli uluslararası yurtiçi fuarlar desteklenecek.Uluslararası kabul gören bir helal belgelendirme ve akreditasyon altyapısı oluşturulacak.

e-İhracat Stratejisi uygulamaya geçirilecek. “Tek Noktadan İhracat” sistemi kurulması tamamlanacak. Üretilemeyen madenler ve nadir elementlerde zenginleştirme yapılıp maden ithalatı azaltılacak. Eximbank’ın ödenmiş sermayesi ve KGF garanti imkânları ile kullandırabileceği kredi limiti artırılacak.Lojistik merkezlerin kamu yerine özel işletmeciler tarafından modern işletmecilik prensipleri çerçevesinde yönetilmesiyle ticaret hızlandırılması sağlanacak.

YENİ ŞAFAK

Gençlik Merkezinde artık son aşamalara gelindi
Gençlik Merkezinde artık son aşamalara gelindi
Gediz Kavşağı Yeni Haliyle Ulaşıma Açıldı
Gediz Kavşağı Yeni Haliyle Ulaşıma Açıldı